Koiran kiimakierto

Yleinen kysymys narttupennun omistajalta on, milloin kiiman tulisi alkaa. Tämä vaihtelee erittäin paljon niin roduittain kuin yksilöittäin. Ainut asia jolla on todettu olevan vaikutusta on linja josta koira on, eli vanhempien ja esivanhempien kiiman alkamisajankohdasta ja kiimakierrosta voi saada viitteita siitä mitä on odotettavissa. 

Niinsanotusti normaaliksi kiiman alkamisajankohdaksi katsotaan 6kk -24kk välinen aika. Valtaosalla kiimakierto kuitenkin alkaa 8 ja 12kk välillä.

Jos narttu on jo täyttänyt kaksi vuotta eikä kiimasta ole tietoakaan, kannattaa se viedä eläinlääkärille tutkituttavaksi, sillä silloin voi olettaa jonkin olevan vialla.  

Kiimakierto on myös yksilöllinen. Jotkut nartut tulevat kiimaan kerran vuodessa, toiset jopa neljä kertaa vuodessa. Tutkimusten mukaan hieman yli puolet tulevat kiimaan kaksi kertaa vuodessa, noin kolmasosa kerran vuodessa ja loput pääosin kolme kertaa vuodessa. Neljä kertaa vuodessa kiimaan tulevia narttuja on kohtalaisen harvassa.  

Kiiman kulku 

Ennen kiiman alkua moni narttu muuttuu toimeliaaksi ja tarmokkaaksi, jotkut alkavat käyttäytymään jopa uhmakkaasti ihmisiä ja/tai muita koiria kohtaan. Monet alkavat myös merkkailemaan, eli pissailemaan useamman kerran ulkoilujen yhteydessä. Tämän tarkoitus on jättää uroksille hajujälkiä ilmoittaakseen lähestyvästä kiimasta. Edellämainitut käyttäytymismallit alkavat yleensä kuukautta-paria ennen varsinaisen kiiman alkua.

Esikiima (proestrus)

Esikiima alkaa suunnilleen 4-16 vuorokautta ennen varsinaista kiimaa, mutta sen pituus voi vaihdella ja olla jopa 27 vuorokautta pitkä. Esikiiman aikana munasolut kehittyvät ja sen aikana ulkoiset kiimamerkit tulevat esiin. Ulkoisilla kiimamerkeillä tarkoitetaan turvonnutta häpyä ja veristä vuotoa.

Esikiiman aikana narttu on yleensä hyvin kiinnostunut ympäristöstään sekä merkkailee yhä tiheämmin jättääkseen feromoneja sisältäviä hajumerkkejä urosten haisteltavaksi. Esikiiman alkuvaiheessa narttu yleensä käyttäytyy torjuvasti uroksia kohtaan mutta loppua kohden se alkaa käyttäytymään yhä suopeammin kosioihin.

Kiima (estrus)

Varsinainen kiima kestää yleensä 4-12 vuorokautta, mutta on tavattu tapauksia jolla kiima kestää jopa 30 vuorokautta. Kiiman aikana munasolut irtoavat ja muuttuvat hedelmälliseksi.

Nartun suhtautuminen uroksia kohtaan muuttuu suopeaksi, jopa itseään tarjoavaksi. Se kääntää yleensä takamuksensa urosta kohtaan, vetää hännän sivuun ja nostaa häpyään. Tässä vaiheessa narttu myös sallii uroksen hyppäämisen selkään ja tästä tulee nimitys "seisova kiima". Varsinaisen kiiman alkaessa peräpään turvotus alkaa laskemaan ja vuoto alkaa yleensä vaalenemaan. Yksilölliset erot ovat runsaat: Joillakin nartuilla vuoto on erittäin niukkaa (lähes huomaamatonta) toisilla se on runsasta ja joillakin se saattaa olla veristä loppuun saakka ilman vaalenemista.

Kiiman jälkeinen aika (diestrus, valeraskaus)

Kiimaa seuraava aika kestää yleisesti 80-90 vuorokautta. Nartun mieliala laskee ja joistakin nartuista tulee jopa flegmaattisia. Kehoon kertyy nestettä jolloin narttu pöhöttyy ja maitorauhaskudos kasvaa jolloin nisistä voi erittyä maitoa. Tässä vaiheessa narttu suhtautuu erittäin torjuvasti uroksiin.

Tätä vaihetta kutsutaan kansankielellä valeraskaudeksi ja sitä pidetään monesti ei-toivottuna ilmiönä vaikka se on normaali kiimakierron vaihe. Kuinka voimakkaana edellä mainitut ilmenevät, on yksilöllistä. Moni narttu ei ilmennä kovin voimakkaita "valeraskauden" oireita, mutta jotkut saattavat ottaa esim. pehmoleluja joihin narttu suhtautuu aivan kuten pentuun, suojelee ja hoivaa niitä, suhtautuu "pesää" lähestyviä ihmisiä ja koiria kohtaan hyökkäävästi jne.

Mikäli voimakkaita oireita esiintyy joka kerta kiiman jälkeen, voi sterilaatio olla varteenotettava vaihtoehto, mutta muitakin apukeinoja on. Esim. vadelmanlehti- tai tietyt homeopaattiset valmisteet voivat tuoda erittäin hyvän avun merkittäviin valeraskausoireisiin.

Lepokausi (ansetrus)

Lepokauden aikana hormonitasot vaihtelevat (lähinnä estrogeenitasossa), mutta eivät yhtä voimakkaana kuin kiiman aikana. Lepokauden pituus määrittää suurimmaksi osaksi kiimakierron pituuden.

Muuta kiimasta

Pelkästään ulkoisia merkkejä seuraamalla ei voi määrittää sitä, milloin narttu on hedelmällinen ja potentiaalisesti tiinehtyvä. Jotkut nartut antavat astua paljon ennenkuin munasolut ovat valmiita hedelmöittyäkseen, jotkut vastaavasti paljon myöhemmin. Tästä syystä, jos uros pääsee astumaan nartun, olisi aina syytä käydä eläinlääkärillä jotta vahinkopentuetta ei pääse syntymään! On paljon vastuullisempaa, helpompaa ja halvempaa keskeyttää tiineys heti alkuunsa kun antaa suunnittelemattomien vahinkopentujen syntyä.

Tiineys voidaan keskeyttää jopa 45 vuorokautta astumisesta progestroni-antagonisti-lääkityksellä. Heti astumisen jälkeen annettuna, se estää hedelmöittyneiden munasolujen kiinnittymisen kohdunseinämään. Myöhemmin annettuna se aiheuttaa keskenmenon. Lääke annetaan injektiona kahtena peräkkäisenä päivänä.  

Muitakin lääkeaineita joita käytetään on olemassa (mm. prostaglandiini-prolaktiiniestäjä-lääkitys).

 

TAKAISIN