Kivesvikaisuus

Kivesvikaisuutta tavataan käytännössä kaikissa koiraroduissa. Joissakin roduissa (dogit, kääpiökoirat) se on hieman yleisempää kuin toisissa ja se lasketaan perinnölliseksi viaksi. Tästä johtuen kivesvikaisen koiran jalostuskäyttö on kiellettyä.

Kivesviaksi lasketaan yhden tai kahden kiveksen laskeutumattomuus/puutos, sekä yhden tai molempien kivesten selkeä surkastuminen.

Useimmiten koirilla tavataan piilokiveksisyyttä. Tässä tilassa kivekset ovat olemassa, mutta toinen tai molemmat kiveksistä ovat jääneet vatsaonteloon tai nivuskanavaan. On myös olemassa harvinainen tila, jossa toinen tai molemmat kivekset puuttuvat kokonaan.

Kivesten kehittyminen

Kivekset kehittyvät koiraeläimillä varhaisen sikiökauden aikana vatsaontelossa ja laskeutuvat kivespusseihin erillistä nivuskanavaa pitkin kivespusseihin. Kivekseen on kiinnittynyt jännejoka kulkee vatsaontelossa olevasta kiveksestä kivespussiin nivuskanavaa pitkin. Pennun kasvaessa jänne supistuu ja vetää normaalitilanteessa kiveksen kivespussiin.

Koirilla kiveksien laskeutuminen tapahtuu vasta syntymän jälkeen ja alle 6kk ikäisestä pennusta ei voida vielä sanoa onko sillä pysyvästi molemmat kivekset vai ei. Monella luovutusikäisellä pennulla on jo molemmat kivekset laskeutuneet, mutta ei aina. Nuorilla koirilla saattaa olla myös ns. hissikives, jossa toinen tai molemmat kivekset voivat välillä vetäytyä näkymättömiin ja palautua myöhemmin takaisin kivespussiin. Joskus takaisin vetäytyminen voi jäädä pysyväksi tilaksi eikä kives enää palaudu kivespussiin. Näistä sekoista johtuen eläinlääkäri voi kirjoittaa kivestodistuksen vasta 6kk iän jälkeen, vaikka pennulla olisi ennen tätä normaalit kivekset.

Kivesvikaisuuden syyt

Kivesvikaisuus on yleisesti hyväksytty perinnölliseksi sairaudeksi ja näin ollen kivesvikaisen koiran jalostuskäyttö on kielletty. Mikäli koiran kumpikaan kives ei ole laskeutunut, on koira steriili.

Vielä ei ole selvyyttä kivesvikaisuuden perinnöllisyysmalli, mutta kyseessä on resessiivisesti (virhe tarvitaan molemmilta vanhemmilta jotta se ilmenee) periytyvä tila joka periytynee joko yhdessä tai kahdessa geeniparissa. Koiran sukupuolielinten rakenteelliseen kehittymiseen vaikuttaa kuitenkin useampi geenipari (mm. hormonituotanto) joten geneettisesti ongelman syitä voi olla useammassa geeniparissa.

Mekaanisesti kivesvikaisuutta (kives ei laskeudu kivespussiin) aiheuttaa nivuskanavien virheellinen rakenne, vika itse jänteessä, hormonaaliset sekä ravitsemukselliset syyt.

Mihin kivesvikaisuus vaikuttaa?

Terveyden osalta piilokives nostaa koiran riskiä sairastua kivessyöpään. Tästä johtuen on suositeltavaa poistaa piilokives kirurgisesti ajoissa. Muuta terveydellistä haittaa kivesvikaisuudessa ei yleensä ole.

Kuten aiemminkin on todettu, kivesvian johdosta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tämän lisäksi koiran kanssa ei voi osallistua näyttelyihin eikä jalostustarkastukseen. Kivesvikaisen kanssa voi kuitenkin harrastaa aivan tavallisesti mitä tahansa muuta lajia.

Kasvattajan korvausvastuu

Ostaessasi pennun kasvattajalta, täytetään ja allekirjoitetaan kennelliiton sopimus koiran kaupasta jossa on maininta mm. kivesvikaisuudesta.

Kivesvian sattuessa on kasvattaja korvausvastuussa. Kivekset laskeutuvat useimmiten 4-6kk ikään mennessä, mutta jossain tapauksissa kivekset laskeutuvat vasta vuoden iässä. Normaalitapauksessa kivesviasta tulee toimittaa kasvattajalle todistus (tai kasvattaja itse toteaa kivesvian). Korvaus kivesviasta on 1/3 kauppasummasta joka voidaan maksaa koiran ollessa noin vuoden ikäinen.

Takaisin